Trimrom Bedrift

Trimrom bedrift 2

Målet for bedriftstrening er ikke det samme som i trening av bodybuildere. I en bedrift er målet for treningen at de ansatte kan ta vare på egen helse og bidra til ett lavere sykefravær. En ansatt som er i god fysisk form er også en produktiv og fornøyd ansatt. Ett godt fungerende treningsrom blir fort ett naturlig samlingssted og kan være bra for samholdet i bedriften.

Forebygging av ryggplager var tidligere det fremtredende i de fleste bedrifter. I noen yrker og bedrifter er dette fortsatt aktuelt, men vi ser en forandring mot at flere og flere har mindre fysiske jobber. Veldig mange arbeider mye ved pc, som fører med seg en økning i nakke og skulder plager. Stillesittende arbeid med ensidig belastning, og plagene dette fører med seg, ser vi mer og mer av.

HUR har dobbelfunksjon på mange av sine apparater, er enkle å bruke, tar liten plass og er stille. Dette er fire av mange gode grunner for å se på muligheter sammen med HUR. Å drive ett kommersielt treningssenter er ikke kjernevirksomheten til en bedrift eller ett hotell. De ansatte og gjester vil allikevel ha stor glede av ett godt fungerende treningstilbud. På ett hotell eller i en bedrift vil plass være en avgjørende faktor. Bruker du store vektmagasin baserte apparater vil dette beslaglegge mye plass, og de lager ofte mye lyd.

Kjernen i HUR apparatene er ”natural transmission”, dette er motstand som baserer seg på pneumatisk teknologi. Denne teknikken fører til at apparatene er tilnærmet lydløse i bruk og kan plasseres inn i nesten hvilket miljø som helst uten å forstyrre aktiviteter i nærheten. Les mer om Natural transmission her.