Isometrisk styrketesting Performance Recorder PR1

Kategori:

Beskrivelse

Isometrisk testing kan være like nyttig i frisktrening som i rehabilitering. Ved testing kan dysbalanse og svakheter avdekkes. Informasjonen gir grunnlag for å lage målrettede treningsprogram
og kompensere for eventuelle dysbalanser. Videre er dette et godt verktøy for måling av progresjon.

Målerenheten er et multifunksjonelt måleverktøy. Den består av en nøyaktig styrkesensor (0-500 kg) og elektronikk som sørger for en verdimåling 100 x per sekund. Høyeste målte verdi vil vises i displayet.

Den isometriske testeren kan kobles til alle HUR apparater som har festeanordning for denne. (Standard på HUR REHAB LINE).

Målerenheten kan raskt og enkelt kobles til apparatet.

Ved testing oppnås informasjon om:

  • Maksimal styrke
  • Muskelbalanse
  • høyre – venstre,
  • foran – bak