HUR Premium Line - Easy Access

Er utstyr spesielt designet for rullestolbrukere og brukere med andre mobilitet og sansesvekkelser, men kan også benyttes av funksjonsfriske. Premium Line EA skiller seg også fra konkurrentene ved at bruker selv kan veksle mellom de ulike apparatene med begrenset eller ingen assistanse, da rullestolen benyttes som en integrert del av apparatet. Brukere som ikke er avhengig av rullestol kan helt enkelt ved hjelp av ett flyttbart sete benytte samme apparat med like god effekt. Ved a benytte en Fit-ball eller Bobath ball kan samme apparat benyttes til brukere som trenger ekstra stabilitetstrening i rehabilitering eller i treningssituasjon. Alle apparatene fra EA line kan kombineres med apparatene fra de andre produkt linjene. HUR EA sin egenart og gode kombinasjonsmuligheter gir begrepet inkluderende trening et innhold.

HUR apparatenes fordeler sammenlignet med tradisjonelle vektmagasinbaserte treningsapparater:

  • Det unike ”Natural Transmission” belastningssystemet.
  • Easy Access Line er spesialdesignet for enkel rullestoltilgang.
  • Motstanden kan reguleres under øvelsen ved hjelp av store trykknapper som er lette å nå.
  • Utslagsbegrensere som er enkle å bruke og lette å nå.
  • Flere apparater med dobbelfunksjon som enkelt veksles ved bruk av en joystick.
  • Enkelte apparater er utstyrt med elektrisk justering for individuell tilpasning.
  • Ved å benytte HUR’s flyttbare stol kan apparatene brukes av alle.

HUR EASY ACCESS (EA) LINE er utviklet i samarbeid med Käpylä Rehabilitation Centre i Helsinki som er et rehabiliteringssenter for mennesker med nevrologiske skader.
Käpylä Rehabilitation Centre er som Sunnaas Sykehus i Norge en internasjonalt anerkjent rehabiliteringsinstitusjon.